Brugsvilkår

Brugervilkår

Vores organisation, kendt som “Virksomheden” eller “os” eller “vi”, leverer forskellige marketing-, reklame-, promoverings- og relaterede tjenester (kaldet “Tjenesterne”) gennem vores udpegede software og website (kendt som “Websitet”). Dem, der bruger Tjenesterne, kaldes “Brugere”, “du”, eller “din”. Reglerne beskrevet i disse “Brugsbetingelser” (“Betingelserne”) kontrollerer, hvordan Brugere kan få adgang til og bruge Websitet og Tjenesterne. Før du bruger Websitet, skal Brugere acceptere disse Betingelser.

Det er vigtigt, at du nøje gennemgår disse Betingelser, da de styrer din brug af Websitet og Tjenesterne. Din adgang, registrering, download, deling eller anden brug af Websitet, eller brug af eventuelle software-scripts, vi leverer for at gøre Websitet tilgængeligt eller anvendeligt, indikerer din accept af disse Betingelser og vores Privacy Policy, som kan opdateres af os til enhver tid. Hvis du fortsætter med at bruge Websitet efter eventuelle ændringer i disse Betingelser, vil det antages, at du har accepteret de opdaterede betingelser. Hvis du ikke er enig i disse Betingelser, skal du venligst ikke klikke på “ACCEPT” og undlade at bruge Websitet.

1. Brug af hjemmeside og tjenester

Hvis du overholder vilkårene og betingelserne heri, har du tilladelse til at anvende Hjemmesiden til at benytte Tjenesterne på en ikke-eksklusiv måde. Bemærk dog, at Virksomheden forbeholder sig retten til at ændre, opdatere eller ændre Hjemmesiden eller Tjenesterne, herunder at afbryde enhver del af Hjemmesiden og/eller Tjenesterne eller fjerne eller ændre noget indhold, der er tilgængeligt gennem Hjemmesiden eller Tjenesterne, efter eget skøn og uden forudgående varsel.

Når du bruger Tjenesterne eller Hjemmesiden, accepterer du, at Virksomheden kan verificere, om brugerne har opfyldt deres Forpligtelser og Garantier, men dette er ikke obligatorisk. Virksomheden er ikke ansvarlig for at sikre, at brugerne opfylder disse krav eller for at forhindre dem, der ikke gør det, i at bruge Tjenesterne eller Hjemmesiden. Det er dit ansvar at evaluere og beslutte, om du vil interagere med tredjeparter. Hvis du opdager overtrædelser af Forpligtelserne og Garantierne, bedes du rapportere dem til Virksomheden.

Begrænsninger

Uden at fratage Artikel 1, må du ikke, og du må ikke tillade nogen tredjepart at: (a) reverse engineering eller forsøge at finde den underliggende kode af websitet eller tjenesterne; (b) bruge websitet eller tjenesterne i strid med nogen gældende lov eller regulering, herunder men ikke begrænset til, poste, publicere, dele eller på anden måde overføre enhver ulovlig eller krænkende materiale; (c) kopiere, ændre eller skabe afledte værker af websitet, tjenesterne eller indholdet på hvilket som helst af websitet eller tjenesterne; (d) forsøge at deaktivere eller omgå enhver sikkerheds- eller adgangskontromekanisme på websitet eller tjenesterne; (e) designe eller hjælpe med at designe snydeprogrammer, exploits, automatiseringssoftware, bots, hacks, tilstande eller enhver anden uautoriseret tredjeparts software til at ændre eller forstyrre websitet eller tjenesterne; (f) bruge websitet eller tjenesterne eller interagere med andre brugere til ethvert formål, der er i strid med nogen gældende lov eller regulering; (g) forsøge at opnå uautoriseret adgang til websitet eller tjenesterne, andre brugerkonti, som defineret nedenfor, eller andre enheder, computer-systemer, telefon-systemer eller netværk, der er tilsluttet websitet eller tjenesterne; og (h) høste eller på anden måde indsamle oplysninger om brugere uden deres samtykke.

3. Markedsføringsmaterialer og nyhedsbreve

Ud over bestemmelserne i afsnit 3 herover giver brugeren udtrykkeligt samtykke til, at virksomheden kan levere brugeren markedsføringsmaterialer og nyhedsbreve (”Markedsføringsmaterialer og nyhedsbreve”) via enhver tilgængelig metode, herunder via e-mail, tekst- og SMS-beskeder, fax, post, automatiserede opkaldstjenester eller andre midler, alt sammen i overensstemmelse med virksomhedens eneste skøn fra tid til anden, og at modtage sådanne markedsføringsmaterialer og nyhedsbreve.

4. Intellektuelle ejendomsrettigheder

Virksomheden ejer alle verdensomspændende rettigheder, titler og interesser i: (a) websitet og tjenesterne, forbedringer, derivater, fejlrettelser eller forbedringer af websitet og tjenesterne, og (b) firmanavne, varemærker og logoer tilhørende virksomheden, og sådanne rettigheder forbliver kun hos virksomheden til enhver tid. Alle henvisninger i disse vilkår eller andre kommunikationer til salg, videresalg eller køb af det foregående betyder kun retten til at bruge websitet og tjenesterne i overensstemmelse med disse vilkår.

5. Beskyttelse af personlige oplysninger

Du accepterer ikke at lagre, indsamle eller på anden måde opbevare og udnytte indhold leveret af tjenesterne og websitet uden at først opnå skriftligt samtykke fra virksomheden. Derudover anerkender du, at virksomheden efter eget skøn kan lagre, indsamle eller på anden måde opbevare og udnytte enhver offentligt tilgængelig data, herunder oplysninger, der måske personligt kan identificere dig eller en anden bruger eller tredjepart eller beskrive dine personlige interesser. Virksomheden har ret til at bruge sådant indhold og offentligt tilgængelige data i overensstemmelse med alle relevante love, som er beskrevet i virksomhedens privatlivspolitik. Trods bestemmelserne i afsnit 1 undersøger, verificerer, godkender eller validerer virksomheden ikke noget sådant indhold eller offentligt tilgængelige data. Brugeren, der indsender, uploader, deler eller på anden måde gør sådant indhold eller offentligt tilgængelige data tilgængeligt, er alene ansvarlig for det, herunder eventuelle oplysninger om tredjepart og nødvendige samtykker. Virksomheden vil ikke holdes ansvarlig for eventuelle tab eller skader som følge af overtrædelse af det ovennævte, og du accepterer at friholde og beskytte virksomheden mod enhver form for skade eller tab som følge af det ovennævnte.

6. Eksterne forbindelser

Websitet eller tjenesterne kan indeholde links eller andet indhold relateret til tredjeparts websider, annoncører, udgivere eller produkter. Virksomheden har ingen kontrol over og giver ingen repræsentation med hensyn til sådant indhold eller nogen oplysninger leveret eller transmitteret via sådant indhold eller på anden måde leveret af en tredjepart.

7. Begrænset brug

Erhvervsmæssige aktiviteter er ikke tilladt gennem websitet og tjenesterne (medmindre virksomheden eksplicit tillader at forbinde brugere til tredjeparter) uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra virksomheden. Websitet og tjenesterne må ikke bruges af enkeltpersoner eller organisationer til at rekruttere til en anden hjemmeside, for at opfordre, annoncere eller kontakte brugere til beskæftigelse, kontraktarbejde eller enhver anden form for forretningsformål, der ikke er tilknyttet virksomheden, uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra virksomheden. Du accepterer ikke at bruge tjenesterne og websitet til at kontakte, annoncere, opfordre eller sælge til nogen anden bruger uden deres udtrykkelige samtykke, medmindre det er tilladt i disse vilkår.

8. Afstandtagen

Selskabet gør rimelige bestræbelser på at sikre, at dets teknologi holder webstedet og tjenesterne sikre og sikre. Imidlertid er ingen teknologi fuldstændig sikker. Som et resultat kan vi ikke garantere absolut sikkerhed for dine personlige oplysninger, selvom vi stræber efter at bruge kommercielt acceptable metoder til at beskytte det. Bortset fra hvad der eksplicit er angivet i disse vilkår, er din brug af webstedet og tjenesterne på eget ansvar og risiko. Webstedet og tjenesterne leveres på en “SOM DET ER” og “TILGÆNGELIG” basis uden garantier af nogen art. Selskabet fraskriver sig udtrykkeligt alle implicerede eller lovmæssige garantier af nogen art i forbindelse med webstedet og tjenesterne, herunder uden begrænsning garantier for titel, salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, ikke-krænkelse af ejendomsret, handlemåde eller præstation.

9. Ansvarsbegrænsning

Selskabet garanterer ikke værdien, kvaliteten, kompatibiliteten eller andre aspekter af tredjeparter, produkter eller andre oplysninger, der tilbydes, forbruges eller på anden måde stilles til rådighed (herefter i dette afsnit: “funktionerne”). Enhver funktion er under det enkelte tredjepartsansvar eller bruger, der bruger det, som det er relevant, eller bruger tjenesterne eller webstedet. Selskabet påtager sig ikke at overvåge en sådan overholdelse og kan handle, hvor ikke-overholdelse opdages som besluttes i overensstemmelse med dets eneste skøn, som beskrevet i disse betingelser. Du forstår og accepterer, at du kan blive udsat for indhold eller andre oplysninger, der er unøjagtige, forkastelige, uegnede for børn eller på anden måde uegnet for dig.

10. Diverse

Enhver retssag mod Selskabet skal anlægges inden for et (1) år fra datoen, hvor sådan retssag opstod. Hvis nogen bestemmelse i disse Betingelser anses for ugyldig, skal sådan bestemmelse erstattes med en gyldig bestemmelse, som mest nøjagtigt opfylder virkningen af den oprindelige bestemmelse, og de resterende vilkår i disse Betingelser skal forblive fuldt gældende og effektive. Intet i disse Betingelser skaber nogen form for agentur-, ansættelses-, joint venture- eller partnerskabsforhold mellem dig og Selskabet eller giver dig mulighed for at handle på vegne af Selskabet. Medmindre det udtrykkeligt angives i disse Betingelser, udgør disse Betingelser hele aftalen mellem Selskabet og dig vedrørende emnet heraf.