Brukervilkår

Bruksvilkår

Organisasjonen vår, kjent som “Selskapet” eller “oss” eller “vi”, gir unike markedsførings-, reklame-, promotering- og relaterte tjenester (referert til som “Tjenesten”) gjennom vår utpekte programvare og nettside (kjent som “Nettstedet”). De som bruker Tjenesten kalles “Brukere”, “du” eller “din”. Reglene som er utformet i disse “Bruksvilkårene” (“Vilkår”) styrer hvordan Brukere kan få tilgang til og bruke Nettstedet og Tjenestene. Før du bruker Nettstedet må du godta disse Vilkårene.

Det er viktig at du nøye går gjennom disse Vilkårene ettersom de styrer din bruk av Nettstedet og Tjenestene. Din tilgang, registrering, nedlasting, deling, eller hvilken som helst annen bruk av Nettstedet, eller bruk av noen programvareskript vi tilbyr for å gjøre Nettstedet tilgjengelig eller brukbart, indikerer ditt samtykke til disse Vilkårene og vår Personvernerklæring, som kan oppdateres av oss når som helst. Hvis du fortsetter å bruke Nettstedet etter endringer i disse Vilkårene, vil det bli antatt at du har godtatt de oppdaterte vilkårene. Hvis du ikke er enig i disse Vilkårene, vennligst ikke klikk på “AKSEPTER” og avstå fra å bruke Nettstedet.

1. Nettside- og Tjenestebruk

Dersom du overholder vilkårene og betingelsene som er listet opp her, har du autorisasjon til å bruke Nettsiden for å utnytte Tjenestene på en ikke-eksklusiv måte. Vennligst merk at Selskapet forbeholder seg retten til å modifisere, oppdatere eller endre Nettsiden eller Tjenestene, inkludert å avslutte en hvilken som helst aspekt eller hele Nettsiden og/eller Tjenestene, eller fjerne eller endre enhver tilgjengelig innhold gjennom Nettsiden eller Tjenestene, etter deres eget skjønn og uten forutgående varsel.

Når du bruker Tjenestene eller Nettsiden, er du enig i at Selskapet kan verifisere om Brukere har oppfylt sine Forpliktelser og Garantier, men dette er ikke obligatorisk. Selskapet er ikke ansvarlig for å sikre at Brukere oppfyller disse kravene eller for å hindre de som ikke gjør det fra å bruke Tjenestene eller Nettsiden. Det er ditt ansvar å vurdere og bestemme om du vil samhandle med Tredjeparter. Hvis du oppdager noen brudd på Forpliktelsene og Garantiene, vennligst rapporter dem til Selskapet.

Begrensninger

Uten å trekke fra Seksjon 1, skal du ikke, og tillate ikke noen tredjepart å: (a) re-engineere eller forsøke å finne den underliggende koden på nettstedet eller tjenestene; (b) bruke nettstedet eller tjenestene i strid med gjeldende lov eller forskrift, inkludert, men ikke begrenset til, å legge ut, publisere, dele eller på annen måte overføre noen ulovlige eller fornærmende materialer; (c) kopiere, modifisere eller opprette avledede verk av nettstedet, tjenestene eller innholdet på noen av nettstedene eller tjenestene; (d) prøve å deaktivere eller omgå noen sikkerhets- eller tilgangskontrollmekanisme på nettstedet eller tjenestene; (e) designe eller bistå i å designe juks, utnytter, automatiseringsprogramvare, roboter, hakker, moduser eller annen uautorisert tredjeparts programvare for å endre eller forstyrre nettstedet eller tjenestene; (f) bruke nettstedet eller tjenestene eller samhandle med andre brukere til noe formål som er i strid med gjeldende lov eller forskrift; (g) prøve å få uautorisert tilgang til nettstedet eller tjenestene, andres brukerkontoer, som definert nedenfor, eller andre enheter, datasystemer, telefonsystemer eller nettverk som er tilkoblet nettstedet eller tjenestene; og (h) hente eller på annen måte samle informasjon om brukere uten deres samtykke.

3. Markedsføringsmateriell og nyhetsbrev

I tillegg til bestemmelsene i Seksjon 3 ovenfor, gir Brukeren uttrykkelig samtykke til at Selskapet gir Brukeren markedsføringsmateriell og nyhetsbrev («Markedsføringsmateriell og Nyhetsbrev») på alle tilgjengelige måter, inkludert via e-post, tekstmeldinger og SMS, faks, post, automatiske oppringingstjenester eller andre midler, alt i samsvar med Selskapets eneste skjønn fra tid til annen, og til å motta slike Markedsføringsmateriell og Nyhetsbrev.

4. Immaterielle rettigheter

Selskapet er eier av alle verdensomspennende rettigheter, titler og interesser i: (a) nettstedet og tjenestene, forbedringer, avledninger, feilrettinger eller forbedringer til nettstedet og tjenestene; og (b) forretningsnavn, varemerker og logoer til Selskapet, og slike rettigheter skal forbli utelukkende hos Selskapet til enhver tid. Alle referanser i disse vilkårene eller noen annen kommunikasjon angående salg, videresalg eller kjøp av det foregående skal bare bety retten til å bruke nettstedet og tjenestene i samsvar med disse vilkårene.

5. Personvern

Du godtar å ikke lagre, samle inn eller på annen måte beholde og bruke innhold levert av tjenestene og nettstedet uten å få skriftlig tillatelse fra Selskapet. Videre anerkjenner du at Selskapet, etter eget skjønn, kan lagre, samle inn eller på annen måte beholde og bruke innhold og offentlig data, inkludert informasjon som kan identifisere deg eller en annen bruker eller tredjepart personlig, eller beskrive dine personlige interesser. Selskapet har rett til å bruke slikt innhold og offentlige data i samsvar med gjeldende lover, som er detaljert i Selskapets personvernpolicy. Til tross for bestemmelsene i Seksjon 1, undersøker, verifiserer, endoserer eller validerer ikke Selskapet noen slikt innhold eller offentlige data. Brukeren som poster, laster opp, deler eller på annen måte gjør slikt innhold eller offentlige data tilgjengelig, tar utelukkende ansvar for det, inkludert enhver tredjeparts informasjon og nødvendige samtykker. Selskapet vil ikke holdes ansvarlig for tap eller skade som følge av manglende overholdelse av det ovennevnte, og du samtykker i å holde Selskapet skadesløs for eventuelle skader eller tap som oppstår fra det ovennevnte.

6. Eksterne forbindelser

Nettstedet eller tjenestene kan inneholde lenker eller annet innhold knyttet til nettsteder, annonsører, utgivere eller produkter fra tredjeparter. Selskapet har ingen kontroll over og gir ingen representasjon om slikt innhold eller noen informasjon som leveres eller overføres via slikt innhold, eller på annen måte levert av noen tredjepart.

7. Begrenset bruk

Kommersielle aktiviteter er ikke tillatt gjennom nettstedet og tjenestene (med mindre Selskapet uttrykkelig tillater tilkobling av brukere til tredjeparter) uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Selskapet. Nettstedet og tjenestene kan ikke brukes av enkeltpersoner eller organisasjoner for å rekruttere for et annet nettsted, oppsøke, annonsere eller kontakte brukere for sysselsetting, kontrahering eller noen annen formål for en virksomhet som ikke er tilknyttet Selskapet uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Selskapet. Du samtykker i å ikke bruke tjenestene og nettstedet til å kontakte, annonsere, oppsøke eller selge til noen annen bruker uten deres uttrykkelige samtykke, med mindre det er tillatt i henhold til disse vilkårene.

8. Fraskrivelser

Selskapet gjør rimelige tiltak for å sikre at teknologien holder nettsiden og tjenestene trygge og sikre. Imidlertid er ingen teknologi helt sikker. Dermed, mens vi strever for å bruke kommersielt akseptable metoder for å beskytte din personlige informasjon, kan vi ikke garantere dens absolutte sikkerhet. Bortsett fra det som uttrykkelig er angitt i disse vilkårene, er bruk av nettsiden og tjenestene på eget ansvar og risiko. Nettsiden og tjenestene leveres på en «SOM DET ER» og «SOM TILGJENGELIG» basis uten garantier av noen art. Selskapet fraskriver seg uttrykkelig alle underforståtte eller lovpålagte garantier av noen art knyttet til nettsiden og tjenestene, inkludert uten begrensning garantier for tittelen, salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, ikke-inngrep av proprietære rettigheter, gjennomføring eller ytelse.

9. Ansvarsbegrensning

Selskapet garanterer ikke verdien, kvaliteten, kompatibiliteten eller noen annen aspekt av tredjeparter, produkter eller annen informasjon som tilbys, brukes eller på annen måte gjort tilgjengelig (heretter i denne delen: «funksjoner»). Enhver funksjon er underlagt den enkelte tredjepart eller bruker som bruker den eller som bruker tjenestene eller nettsiden. Selskapet påtar seg ikke å overvåke slike overholdelse og kan handle der det er oppdaget ikke-overholdelse som skal besluttes i samsvar med dets skjønn, som beskrevet i disse vilkårene. Du forstår og samtykker i at du kan bli eksponert for innhold eller annen informasjon som er unøyaktig, upassende, uegnet for barn, eller på annen måte uegnet for deg.

10. Diverse

Enhver sak mot Selskapet må bringes innen ett (1) år fra datoen da sak oppsto. Hvis det viser seg at noen bestemmelse i disse vilkårene ikke kan håndheves, skal denne bestemmelsen erstattes med en håndhevbar bestemmelse som mest mulig oppnår samme effekt som den opprinnelige bestemmelsen, og de gjenværende vilkårene i disse vilkårene skal fortsatt ha full kraft og effekt. Ingenting i disse vilkårene skaper noen form for byrå, ansettelse, felles virksomhet eller partnerskapsforhold mellom deg og Selskapet eller gjør det mulig for deg å opptre på vegne av Selskapet. Bortsett fra det som uttrykkelig er angitt i disse vilkårene, utgjør disse vilkårene hele avtalen mellom Selskapet og deg som gjelder emnet her.