Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

“Şirket” veya “biz” olarak bilinen kuruluşumuz, belirli pazarlama, reklam, tanıtım ve ilgili hizmetleri (“Hizmet” olarak adlandırılır) belirli yazılım ve web sitemiz (“Web Sitesi”) aracılığıyla sağlar. Hizmeti kullananlar ‘Kullanıcılar’, ‘siz’ veya ‘sen’ olarak adlandırılır. Bu ‘Kullanım Şartları’ (‘Koşullar’), Kullanıcıların Web Sitesi’ne ve Hizmetlere nasıl erişebileceğini ve kullanabileceğini yönetir. Kullanıcılar, Web Sitesini kullanmadan önce bu Koşulları kabul etmek zorundadır.

Web Sitesi ve Hizmetlerin kullanımınızı yöneten bu Koşulları dikkatlice incelemeniz önemlidir. Web Sitesine erişmeniz, kaydolmanız, indirmeniz, paylaşmanız veya kullanılabilir kılmak için sağladığımız herhangi bir yazılım betiği kullanmanız, bu Koşullar ve herhangi bir zamanda tarafımızdan güncellenebilecek Gizlilik Politikamızla uyumlu olduğunuzu gösterir. Bu Koşullara yapılan herhangi bir değişiklikten sonra Web Sitesini kullanmaya devam ederseniz, güncellenen koşulları kabul ettiğiniz varsayılır. Bu Koşullarla aynı fikirde değilseniz, lütfen ‘KABUL ET’ düğmesine tıklamayın ve Web Sitesini kullanmaktan kaçının.

1. Web Sitesi ve Hizmetlerin Kullanımı

Burada listelenen şartları yerine getiriyorsanız, Websitesini ve Hizmetleri non-eksklüzif bir şekilde kullanmak için yetkilisinizdir. Ancak, lütfen not edin ki, Şirket Websitesini veya Hizmetlerini değiştirme, güncelleme veya değiştirme hakkını saklı tutar, Websitesinin ve / veya Hizmetlerin herhangi bir yönünü veya bütününü durdurma veya Website veya Hizmetler aracılığıyla erişilebilen herhangi bir içeriği kaldırma veya değiştirme hakkına sahiptir ve önceden bildirimde bulunmaksızın.

Hizmetleri veya Websitesini kullanırken, Şirket’in Kullanıcıların Taahhütlerini ve Garantilerini karşılamış olup olmadığını doğrulama hakkına sahip olabileceğinize ancak bu zorunlu değildir. Şirket, Kullanıcıların bu gereksinimleri karşılamalarından veya bunu yapmayanların Hizmetleri veya Websitesini kullanmalarını engellemelerinden sorumlu değildir. Üçüncü Taraflarla etkileşimde bulunup bulunmama konusunda karar vermek sizin sorumluluğunuzdadır. Taahhütleri ve Garantilerin ihlallerini tespit ederseniz, lütfen bunları Şirkete bildirin.

Kısıtlamalar

Bölüm 1’den herhangi bir şeyi azaltmadan, siz veya üçüncü taraf herhangi birine izin vermeyeceksiniz: (a) Web sitesi veya Hizmetlerin altında yatan kodu tersine mühendislik yapmayı veya bulmayı denemek; (b) Geçerli bir yasa veya düzenlemeye aykırı olarak Web Sitesi veya Hizmetleri kullanmak, yasadışı veya saldırgan materyal yayınlamak, paylaşmak, başka şekilde transfer etmek; (c) Web Sitesi, Hizmetler veya Web Sitesi veya Hizmetlerin herhangi bir içeriğini kopyalamak, değiştirmek veya türev işler oluşturmak; (d) Web Sitesi veya Hizmetlerin herhangi bir güvenlik veya erişim kontrol mekanizmasını devre dışı bırakmak veya atlatmaya çalışmak; (e) Hile, açıklar, otomasyon yazılımları, botlar, hackler, modlar veya Web Sitesi veya Hizmetleri değiştirmek veya müdahale etmek için yetkisiz üçüncü taraf yazılımlara yardımcı olmak veya bu yazılımları tasarlamak; (f) Web Sitesi veya Hizmetler’i veya diğer Kullanıcılarla herhangi bir amaçla kullanmak veya ilişki kurmak, geçerli bir yasa veya düzenlemeye aykırı olmak; (g) Web Sitesi veya Hizmetler, diğer Kullanıcı Hesapları veya Web Sitesi veya Hizmetler’e bağlı diğer cihazlar, bilgisayar sistemleri, telefon sistemleri veya ağlara yetkisiz erişim sağlamaya çalışmak; ve (h) Kullanıcılar hakkında bilgi toplamak veya diğer bilgileri toplamak için izinsiz toplama yapmak.

3. Pazarlama Materyalleri ve Bültenler

Yukarıdaki 3. Bölüm hükümlerine ek olarak, Kullanıcı, Şirket’in kullanılabilir herhangi bir araçla e-posta, metin ve SMS mesajları, faks, posta, otomatik arama servisleri veya diğer herhangi bir araç yoluyla pazarlama materyalleri ve bültenlerini (“Pazarlama Materyalleri ve Bültenleri”) sağlaması için Şirket’e açıkça izin verir. Bu, Şirket’in takdirine göre her zaman ve sadece bu şartlar doğrultusunda Pazarlama Materyalleri ve Bültenleri almak üzere olacaktır.

4. Fikri Mülkiyet Hakları

Şirket, (a) Websitesi ve Hizmetler, Websitesi ve Hizmetler’in iyileştirmeleri, türetilmiş ürünleri, hata düzeltmeleri veya iyileştirmeleri; ve (b) Şirket’in ticari adları, ticari markaları ve logolarının tüm dünya genelindeki haklarının sahibidir ve bu haklar sadece bu şartlar uyarınca Websitesi ve Hizmetleri kullanma hakkını içerir. Bu Şartlar veya diğer herhangi bir iletişimde bahsedilen tüm satış, yeniden satış veya satın alma referansları sadece bu Şartlar uyarınca Websitesi ve Hizmetleri kullanma hakkını içerecektir.

5. Gizlilik

Şirket’ten yazılı izin almadan Hizmetler ve Websitesi tarafından sağlanan herhangi bir içeriği depolamanız, toplamanız veya başka şekillerde kullanmanız kabul edilmez. Ek olarak, Şirket’in tek takdirine bağlı olarak, Şirket kişisel olarak sizi veya diğer Kullanıcıları veya Üçüncü Tarafları tanımlayabilecek bilgileri veya kişisel ilgi alanlarını tanımlayabilecek bilgileri de dahil olmak üzere herhangi bir içeriği ve kamusal verileri depolayabileceğini, toplayabileceğini veya başka şekillerde kullanabileceğinizi kabul edersiniz. Şirket, ilgili tüm yasalara uygun olarak bu tür içerikleri ve kamusal verileri kullanma hakkına sahiptir ve herhangi bir Şirket doğrulaması, onayı veya başka onaylama yapmaz. Bu tür içerikleri veya kamusal verileri gönderen Kullanıcı, yalnızca bağlı herhangi bir üçüncü taraf bilgisi ve gerekli onaylar dahil olmak üzere ondan tek başına sorumlu olacaktır. Şirket yukarıdaki herhangi bir ihlalden kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu tutulmayacaktır ve yukarıdakilerden kaynaklanan herhangi bir zarardan veya kayıptan Şirketi tazmin etmeyi ve koruma hakkınız bulunmaktadır.

6. Harici Bağlantılar

Websitesi veya Hizmet, üçüncü taraflar tarafından sağlanan web siteleri, reklamverenler, yayıncılar veya Ürünlere bağlı diğer içerikler veya bağlantılar içerebilir. Şirket, bu tür içeriğin veya bu içeriğin sağladığı veya aktarılan herhangi bir bilginin kontrolü üzerinde bir iddiada bulunmaz veya temsil sunmaz veya herhangi bir üçüncü taraf tarafından sağlanan herhangi bir içeriği.

7. Kısıtlayıcı Kullanım

Şirketin açıkçası Kullanıcıları Üçüncü Taraf bağlantılarına bağlamasına izin verildiği takdirde, Websitesi ve Hizmetler aracılığıyla ticari girişimler izin verilmez. Şirkete ait olmayan herhangi bir işletme amacı için başka bir web sitesi, işe alım, sözleşme yapmak veya başka amaçlarla Kullanıcılarla iletişim kurmak, reklam yapmak, istemek veya satmak yasaktır. Şartlar gereğince başka bir şekilde izin verilmedikçe, Hizmetler ve Websitesini kullanarak diğer hiçbir Kullanıcıya izin vermeden iletişim kurmak, reklam yapmak, istemek veya satmak kabul edilemez.

8. Feragatname

Şirket, teknolojisini web sitesini ve hizmetleri güvenli ve sağlam tutmak için makul çabalar harcamaktadır. Bununla birlikte hiçbir teknoloji tamamen güvenli değildir. Sonuç olarak, kişisel bilgilerinizi korumak için ticari olarak kabul edilebilir yöntemleri kullanmaya çalışsak da mutlak güvenliğini garanti edemeyiz. Bu Şartlarda açıkça belirtilmedikçe, web sitesi ve hizmetlerin kullanımı tamamen sizin inisiyatifiniz ve riskinizdedir. Web sitesi ve hizmetler, hiçbir garanti verilmeden veya hiçbir türde garanti uygunluğu, özellik veya ihlal etmeme, işlem yapılma tarzı veya performans şekli de dahil olmak üzere web sitesi ve hizmetlere ilişkin tüm zımni veya yasal garantiyi açıkça reddeder.

9. Sorumluluk Sınırı

Şirket, Üçüncü Tarafların, Ürünlerin veya diğer bilgilerin değerini, kalitesini, uyumluluğunu veya başka herhangi bir yönünü garanti etmez ve bunların sağlanması, tüketilmesi veya diğer şekillerde elde edilmesinden (bundan sonra bu Bölümde: “Fonksiyonlar”) sorumlu değildir. Herhangi bir Özellik, ilgili Üçüncü Taraf ya da kullanan ilgili Kişi tarafından kullanılır veya Hizmetler veya Web sitesi kullanılır. Şirket, bu tür uyumun izlenmesini taahhüt etmez ve uyumsuzluk tespit edildiğinde bu Şartlara uygun olarak tek taraflı takdirine göre hareket edebilir. Yanlış, rahatsız edici, çocuklar için uygun olmayan veya sizin için uygun olmayan içerik veya bilgilere maruz kalabileceğinizi anlıyor ve kabul edersiniz.

10. Çeşitli Hususlar

Şirket’e karşı herhangi bir dava sebebi, böyle bir davanın ortaya çıktığı tarihten itibaren bir (1) yıl içinde açılmalıdır. Bu Şartların herhangi bir hükmünün uygulanamaz olduğu tespit edilirse, bu hüküm yerine, en yakın şekilde ilk hükmün etkisini elde eden yürütülebilir bir düzenleme getirilecek ve bu Şartların geri kalan hükümleri tamamen yürürlükte kalacaktır. Bu Şartlardaki herhangi bir şey, aranızdaki ajans, istihdam, ortak girişim veya ortaklık ilişkisi oluşturmaz veya Şirket adına hareket etmenize olanak tanımaz. Bu Şartlarla açıkça belirtilmedikçe, bu Şartlar, Şirket ve size burada ele alınan konuya ilişkin olarak yapılan tüm anlaşmaları oluşturur.