Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

Cégünk, mely ismert a “Vállalat”, vagy “mi”, vagy “mi”, különféle marketing, reklám, promóció, és kapcsolódó szolgáltatásokat kínál (a “Szolgáltatás”) kijelölt szoftverünkön és weboldalunkon keresztül (amelyet a “Webhelynek” nevezünk). Azokat, akik használják a Szolgáltatást, “Felhasználóknak”, “önnek” vagy “az önöknek” hívják. A jelen “Felhasználási Feltételek” (“Feltételek”) által megállapított szabályok szerint a Felhasználók hogyan férhetnek hozzá és használhatják a Webhelyet és Szolgáltatásokat. A Webhely használata előtt a Felhasználóknak elfogadniuk kell ezeket a Feltételeket.

Fontos, hogy gondosan áttekintse ezeket a feltételeket, mivel ezek irányítják a Webhely és a Szolgáltatások használatát. Az Ön hozzáférése, regisztrációja, letöltése, megosztása vagy bármely más használata a Webhelynek, vagy a szoftverszkriptek használata, amelyeket biztosítunk a Webhely elérhetővé vagy használhatóvá tételéhez, az Ön beleegyezését jelzi ezekre a Feltételekre és az adatvédelmi nyilatkozatunkra, amelyet bármikor frissíthetünk. Ha a Feltételek változása után is használja a Webhelyet, azt feltételezzük, hogy elfogadta a frissített feltételeket. Ha nem ért egyet ezen feltételekkel, kérjük, ne kattintson az “ELFOGAD” gombra és tartózkodjon a Webhely használatától.

1. Weboldal- és Szolgáltatás-használat

Ha elfogadja az itt felsorolt feltételeket, jogosult a Weboldal és a Szolgáltatások nem kizárólagos használatára. Azonban vegye figyelembe, hogy a Vállalat fenntartja magának a jogot a Weboldal vagy Szolgáltatások módosítására, frissítésére vagy megváltoztatására, beleértve a Weboldal vagy Szolgáltatások teljes vagy részleges megszüntetését, valamint a Weboldalon vagy Szolgáltatásokon keresztül elérhető tartalom eltávolítását vagy módosítását, saját belátása szerint és előzetes értesítés nélkül.

A Szolgáltatások vagy Weboldal használata során Ön beleegyezik abba, hogy a Vállalat ellenőrizze, hogy a felhasználók teljesítették-e kötelezettségeiket és garanciáikat, de ez nem kötelező. A Vállalat nem felelős a felhasználók kötelezettségeinek teljesítéséért vagy azért, hogy azok, akik nem teljesítik ezeket, használják-e a Szolgáltatásokat vagy a Weboldalt. Önnek kell értékelnie és eldöntenie, hogy kapcsolatba kíván-e lépni harmadik felekkel. Ha megsértéseket fedez fel a kötelezettségek és garanciák terén, kérjük, jelentse azokat a Vállalatnak.

Korlátozások

Az 1. szakaszra való hivatkozás nélkül nem szabad Önnek, és nem szabad engednie harmadik félnek sem: (a) megfordítani az Oldal vagy a Szolgáltatások alapját képező kódokat, vagy megkísérelni azok felderítését; (b) az alkalmazandó jogszabályok vagy rendeletek megsértésével használni az oldalt vagy a szolgáltatásokat, ideértve, de nem kizárólagosan illegális vagy sértő anyagok közzétételét, megosztását vagy átadását; (c) másolni, módosítani vagy létrehozni bármilyen származtatott művet az Oldalról, a Szolgáltatásokról vagy az Oldal vagy bármely Szolgáltatás tartalmáról; (d) megkísérelni a Biztonsági vagy Hozzáférési Ellenőrzési Mechanizmusok letiltását vagy kerülését az Oldalon vagy a Szolgáltatásokon belül; (e) csalásokat, kiaknázásokat, automatizálási szoftvereket, botokat, hibákat, módokat vagy bármely más nem engedélyezett harmadik fél által készített szoftvert tervezni vagy segíteni a tervezését, amelyek módosítják vagy zavarják az Oldal vagy a Szolgáltatások működését; (f) az Oldal vagy a Szolgáltatások használata vagy más Felhasználókkal való interakció olyan célból, ami az alkalmazandó jog vagy rendeletek megsértését jelenti; (g) megkísérelni az Oldal vagy a Szolgáltatások, az e Feltételekben definiált Felhasználói fiókok, vagy más, az Oldalhoz vagy a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközök, számítógép rendszerek, telefonrendszerek vagy hálózatok jogosulatlan hozzáférését, vagy (h) felhasználók adatainak gyűjtése vagy más módon történő gyűjtése azok beleegyezése nélkül.

3. Marketinganyagok és Hírlevelek

A fent megadott 3. Részben foglaltakon túlmenően a Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja a Cégnek arra, hogy bármilyen rendelkezésre álló módon – beleértve az e-mailt, a szöveges és SMS-üzeneteket, a faxot, a postát, az automatikus tárcsázó szolgáltatásokat vagy bármilyen más eszközt – marketinganyagokat és hírleveleket (a továbbiakban: a „Marketinganyagok és Hírlevelek”) biztosítson, mindezt kizárólag a Cég belátása szerint, időnként, és az ilyen Marketinganyagok és Hírlevelek fogadására vonatkozóan.

4. Szellemi Tulajdoni Jogok

A Cég tulajdonosa az összes világszerte meglévő jogi címnek nemzetközi jogi aktusokban és az alábbiakban: (a) a weboldalaknak és szolgáltatásoknak, frissítéseknek, származékosoknak, hibajavításoknak vagy javítóknak; és (b) a Cég kereskedelmi nevének, védjegyeinek és logóinak, és ezek a jogok kizárólag a Cégnél maradnak mindenkor. Az ezekre a Termekre vagy más kommunikációkra történő utalások csupán a jelen Termek szerinti Weboldal és Szolgáltatások használati jogát jelentik.

5. Adatvédelem

Azzal egyetértesz, hogy nem tárolsz, nem gyűjtesz és nem használsz tartalmat, amelyet a Szolgáltatások és a Weboldal biztosít előzetes írásbeli engedély nélkül a Cégtől. Ráadásul elismered, hogy a Cég kizárólagos belátása szerint tárolhat, gyűjthet vagy más módon használhat tartalmat és nyilvános adatokat, ideértve az olyan információkat, amelyek személyazonosságodat vagy más Felhasználó vagy harmadik fél személyazonosságát, vagy személyes érdeklődési körét leírják. A Cégnak jogában áll ezeket a tartalmakat és nyilvános adatokat a vonatkozó jogszabályok szerint felhasználni, ahogyan az a Cég adatvédelmi irányelve szerint szerepel. A 1. Rész rendelkezéseinek ellenére a Cég nem vizsgálja, nem igazolja, nem támogatja vagy nem érvényesíti az ilyen tartalmakat vagy nyilvános adatokat. Az a Felhasználó, aki ilyen tartalmakat vagy nyilvános adatokat posztol, feltölt, megoszt vagy egyébként elérhetővé tesz, teljes felelősséget vállal érte – ideértve a harmadik féltől származó információkat és szükséges beleegyezéseket. A Cég nem vállal felelősséget a fenti nem betartása miatt keletkező veszteségekért vagy károkért, és beleegyezel abba, hogy az ilyen nem betartás következtében keletkezett károk vagy veszteségek miatt védi az Egy céget.

6. Külső Kapcsolatok

A Webhely vagy Szolgáltatások olyan linkeket vagy más tartalmat tartalmazhatnak, amelyek kapcsolódnak harmadik fél weboldalaihoz, hirdetőihez, kiadóihoz vagy termékeihez. A Cégnek nincs ellenőrzése ezen tartalmak felett, és semmilyen képviseletet nem tesz ezzel kapcsolatban, vagy bármilyen információval kapcsolatosan, amelyet ilyen tartalommal vagy másképpen harmadik fél által szolgáltatott vagy továbbított, vagy bármely, az Egyéb által szolgáltatott, vagy a Szolgáltatások és Webhelyek mások által szolgáltatott tartalommal kapcsolatosan.

7. Korlátozott Felhasználás

A Webhelyen és Szolgáltatásokon keresztül (hacsak az Egyértelműen nem engedélyezi a Felhasználók kapcsolásával harmadik félhez) nem engedélyezett kereskedelmi tevékenységek az Egy cég kifejezett írásbeli beleegyezése nélkül nem engedélyezettek. A Webhelyeket és szolgáltatásokat egyáltalán nem használhatja egyéni vagy szervezeti szinten olyan másik webhely meghirdetésére, beszervezésére, reklámozására vagy kapcsolatfelvételére más Felhasználókkal az Egyáltalán nem engedélyezett Üzleti célból, ha a Cég írásos hozzájárulása nélkül, A Szolgáltatásokat és a Webhelyet nem használhatja más Felhasználókkal való kapcsolatfelvételre, reklámozásra, felkérésre vagy eladásra, hacsak ezeket az Általános Szerződési Feltételek valamely más rendelkezése kifejezetten elő nem írja.

8. Mentességi nyilatkozatok

A Cég ésszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy az általa használt technológia biztonságos és védett maradjon a weboldal és a szolgáltatások számára. Azonban egyetlen technológia sem teljesen biztonságos. Ennek eredményeként, bár arra törekszünk, hogy kereskedelmi elfogadható módszerekkel védjük a személyes adatait, nem tudjuk garantálni azok teljes biztonságát. Kivéve, ha ezek a feltételek kifejezetten állítják, hogy a weboldal és a szolgáltatások használata kizárólag Önnek a saját döntése és kockázata szerint történik. A weboldalak és a szolgáltatások “AHOGY VAN” és “MINT ELÉRHETŐ” alapon kerülnek biztosításra, bármilyen jótállás nélkül. A Cég kifejezetten kizár mindenféle garanciát az Ön által használt weboldalak és szolgáltatások vonatkozásában, beleértve, de nem kizárólagosan a címkék, árutöbblet, bizonyos célra való alkalmasság, szabadalmi jogok megsértése, az ügyleti kapcsolat, vagy az előadás.

9. Felelősség korlátozása

A Cég nem vállal semmilyen felelősséget a Harmadik Felek, termékek vagy bármely más információ értékéért, minőségéért, kompatibilitásáért vagy bármely más országáért, amelyeket rendelkezésre bocsát, fogyaszt, vagy másként elérhetővé tesz (a továbbiakban: a “Jellemzők”). Bármely Jellemző kizárólag az adott harmadik fél vagy felhasználó felelőssége, amelyet az alkalmazandó szolgáltatások vagy weboldalak használnak, vagy azokat használják. A Cég nem vállalja a hozzájuk történő megfelelőség ellenőrzését, és ahol az ellenőrzés nem megfelelő, a Cég döntése szerint cselekszik, amint azt jelen feltételekben írja le. Megérti és beleegyezik, hogy olyan tartalommal vagy más információval találkozhat, amely pontatlan, vitatásra alkalmas, gyerekeknek nem megfelelő vagy egyébként nem illik hozzá.

10. Egyéb rendelkezések

Bármilyen jogi intézkedést a Vállalattal szemben egy (1) éven belül kell megtenni az ilyen jogi intézkedés keletkezését követően. Abban az esetben, ha ezeknek a Szabályoknak bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, akkor az adott rendelkezést érvényes rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely a leginkább hasonló hatást éri el az eredeti rendelkezéssel, és a jelen Szabályok más rendelkezései érvényben maradnak. Semmi sem teremt ügynökségi, alkalmazotti, közös vállalati vagy vállalati kapcsolatot Ön és a Vállalat között, vagy lehetővé teszi Önnek, hogy a Vállalat nevében cselekedjen. Kivéve, amennyiben ezekben a Szabályokban kifejezetten foglaltak, a jelen Szabályok az Ön és a Vállalat közötti tárgyalási tárgyra vonatkozó teljes megállapodást képezik.