Podmienky používania

Podmienky používania

Naša organizacija, známa ako “Spoločnosť” alebo “my” alebo “nám” poskytuje rozlišné marketingové, reklamné, promočné a súvisiace služby (označované ako “Služby”) pomocou našej určenej softvérovej a webovej stránky (známej ako “Webstránka”). Tí, ktorí používajú Službu, sú nazývaní “Používatelia”, “vy” alebo “vaše”. Pravidlá uvedené v týchto “Podmienkach používania” (“Podmienkach”) upravujú spôsob, ako Používatelia môžu pristupovať k Webstránke a Službám. Pred použitím Webstránky musia Používatelia prijať tieto Podmienky.

Je dôležité, aby ste si starostlivo prečítali tieto Podmienky, pretože riadia váš prístup k Webstránke a Službám. Váš prístup, registrácia, sťahovanie, zdieľanie alebo akékoľvek iné použitie Webstránky alebo použitie akéhokoľvek softvéru, ktorý poskytujeme na zabezpečenie dostupnosti alebo použiteľnosti Webstránky, naznačuje váš súhlas s týmito Podmienkami a našou Zásadou ochrany osobných údajov, ktoré môže byť kedykoľvek aktualizovaná nami. Ak budete pokračovať v používaní Webstránky po akýchkoľvek zmenách týchto Podmienok, bude sa predpokladať, že ste prijali aktualizované podmienky. Ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami, prosím, nekliknite na tlačidlo “PRIJAŤ” a zdržte sa používania Webstránky.

1. Uporaba spletišča in storitev

Če izpolnjujete pogoje in določila navedena tukaj, ste pooblaščeni za uporabo spletišča in storitev na neizključen način. Vendar pa je treba opozoriti, da si Podjetje pridržuje pravico do spreminjanja, posodabljanja ali spreminjanja spletišča ali storitev, vključno z opuščanjem katerega koli vidika ali celotnosti spletišča in/ali storitev, ali odstranjevanjem ali spreminjanjem katero koli vsebine, dostopne prek spletišča ali storitev, po lastni presoji in brez predhodnega obvestila.

Ko uporabljate storitve ali spletišče, se strinjate, da Podjetje lahko preveri, ali so uporabniki izpolnili svoje zaveze in garancije, toda to ni obvezno. Podjetje ni odgovorno za zagotavljanje, da uporabniki izpolnjujejo te zahteve ali preprečujejo uporabo storitev ali spletišča tistim, ki tega ne počnejo. Odgovorni ste, da ocenite in se odločite, ali boste sodelovali s tretjimi osebami. Če odkrijete kakršna koli kršenja zavez in garancij, jih prosim sporočite Podjetju.

Omejitve

Ne glede na oddelček 1, vi in tretje osebe ne smete: (a) razgraditi ali poskušati najti osnovne kode spletne strani ali storitev; (b) uporabljati spletne strani ali storitev v nasprotju z veljavnim zakonom ali predpisom, vključno s tem, da objavite, delite ali kako drugače prenesete kakršno koli nezakonito ali žaljivo gradivo; (c) kopirati, spreminjati ali ustvarjati izpeljane izdelke spletne strani, storitev ali vsebine katere koli spletne strani ali storitve; (d) poskušati onemogočiti ali obiti kakršno koli varnostno ali kontrolno mehanizem spletne strani ali storitev; (e) oblikovati ali pomagati pri oblikovanju goljufij, izkoriščanja, programske opreme za avtomatizacijo, botov, vdorov, načinov ali katere koli druge neavtorizirane programske opreme tretjih oseb za spreminjanje ali motenje spletne strani ali storitev; (f) uporabljati spletno stran ali storitve ali sodelovati z drugimi uporabniki za kakršen koli namen, ki krši veljavni zakon ali predpis; (g) poskušati pridobiti neavtoriziran dostop do spletne strani ali storitev, drugih uporabniških računov, kot jih opredeljujemo spodaj, ali drugih naprav, računalniških sistemov, telefonov ali omrežij, ki so povezani s spletno stranjo ali storitvami; in (h) zbirati ali kako drugače zbirati informacije o uporabnikih brez njihovega privoljenja.

3. Marketing Materials and Newsletters

Poleg določb odseka 3 uporabnik izrecno daje soglasje podjetju, da mu posreduje marketinška gradiva in novice (»Marketinška gradiva in novice«), na kateri koli način, ki je na voljo, vključno z e-pošto, besedilnimi sporočili in SMS-sporočili, faksom, pošto, samodejnimi klicnimi storitvami ali katerim koli drugim načinom, in sicer v skladu s samovoljno odločitvijo podjetja od časa do časa in da prejme ta marketinška gradiva in novice.

4. Pravice intelektualne lastnine

Podjetje ima po vsem svetu vse pravice, naslove in interese v: (a) spletni strani in storitvah, izboljšavah, derivatih, odpravljanju napak ali izboljšavah spletne strani in storitev; in (b) poslovnih imenih, blagovnih znamkah in logotipih podjetja, ta pravica pa ostane izključno pri podjetju ves čas. Vse sklice, navedene v teh pogojih ali kakršnih koli drugih komunikacijah na prodajo, nadaljnjo prodajo ali nakup zgoraj navedenega, pomenijo le pravico do uporabe spletne strani in storitev v skladu s temi pogoji.

5. Zasebnost

Strinjate se, da ne boste shranjevali, zbirali ali kako drugače zadrževali in uporabljali vsebine, zagotovljene s storitvami in spletno stranjo, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Poleg tega priznavate, da lahko podjetje po svoji izključni presoji shranjuje, zbira ali kako drugače zadržuje in uporablja vsebine in javne podatke, vključno z informacijami, ki bi lahko osebno identificirale vas ali drugega uporabnika ali tretjo osebo, ali opisovale vaše osebne interese. Podjetje ima pravico uporabljati takšno vsebino in javne podatke v skladu z relevantnimi zakoni, kot je podrobneje opisano v politiki zasebnosti podjetja. Ne glede na določbe odseka 1 podjetje ne pregleduje, ne preverja, ne potrjuje niti na kakršen koli drug način ne veljavnosti takšnih vsebin ali javnih podatkov. Uporabnik, ki objavi, naloži, deli ali kako drugače omogoči takšno vsebino ali javne podatke, prevzema polno odgovornost zanje, vključno z informacijami tretjih oseb in potrebnimi soglasji. Podjetje ne bo odgovorno za kakršne koli izgube ali škode, ki izhajajo iz neskladnosti z zgoraj navedenim, ter se strinjate, da podjetje varuje in varuje pred morebitno škodo ali izgubami, ki izhajajo iz tega.

6. Zunanje povezave

Spletna stran ali storitve lahko vsebujejo povezave ali druge vsebine, povezane z spletnimi mesti, oglaševalci, založniki ali izdelki tretjih oseb. Podjetje nima nadzora nad takšno vsebino in ne nudi nobenega zastopanja glede te vsebine ali katere koli informacije, ki jo zagotavljajo ali prenašajo prek takšne vsebine ali kako drugače zagotavljajo katere koli tretje osebe.

7. Omejena uporaba

Komercialne dejavnosti niso dovoljene prek spletne strani in storitev (razen če podjetje izrecno dovoljuje povezovanje uporabnikov z tretjimi osebami) brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja. Spletna stran in storitve jih ne smejo uporabljati posamezniki ali organizacije za zaposlovanje za drugo spletno stran, zbiranje, oglaševanje ali stik z uporabniki zaradi zaposlovanja, pogodbenega dela ali kakršnega koli drugega namena za posel, ki ni povezan s podjetjem, brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja. Strinjate se, da storitve in spletno stran ne boste uporabljali za stik, oglaševanje, zbiranje ali prodajo drugim uporabnikom brez izrecnega soglasja, razen če je to dovoljeno v teh pogojih.

8. Odmietnutie zodpovednosti

Spoločnosť činí rozumne úsilie na to, aby jej technológia udržiavala webovú stránku a služby bezpečné a zabezpečené. Avšak, žiadna technológia nie je úplne bezpečná. V dôsledku toho, hoci sa snažíme používať priemyselne prijateľné metódy na ochranu vašich osobných informácií, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť. Okrem explicitne uvedeného v týchto podmienkach je vaše používanie webovej stránky a služieb vo vašom výhradnom uvážení a riziku. Webová stránka a služby sa poskytujú na základe “AKO JE” a “AKO SÚ DOSTUPNÉ” bez záruk akéhokoľvek druhu. Spoločnosť výslovne odmieta akékoľvek implicitné alebo zákonné záruky akéhokoľvek druhu týkajúce sa webovej stránky a služieb, vrátane, medzi iným, záruk titulu, predajnosti, vhodnosti pre určitý účel, nezasielania práv, transakčných vzťahov alebo výkonu.

9. Odpoveďnost za obmedzenie omeškania

Spoločnosť nezaručuje hodnotu, kvalitu, kompatibilitu, alebo akýkoľvek iný aspekt tretích strán, produktov alebo akýchkoľvek iných informácií poskytovaných, spotrebúvaných alebo inak poskytovaných (ďalej v tejto časti: “Funkcie”). Akýkoľvek prípad je pod zodpovednosťou príslušnej tretie strany alebo používateľa, ktorý ho používa, alebo používa služby alebo webovú stránku. Spoločnosť sa nezaväzuje monitorovať takúto zhodu a môže konať tam, kde sa zistí nezrovnalosť, ako sa rozhodne podľa svojho výhradného rozhodnutia, ako je opísané v týchto podmienkach. Rozumiete a súhlasíte s tým, že sa môžete vystaviť obsahu alebo iným informáciám, ktoré sú nepresné, nevhodné, nevhodné pre deti alebo inak nevhodné pre vás.

10. Razno

Vsaka tožba proti družbi mora biti vložena v roku enega (1) leta od datuma, ko je nastala. V primeru, da je katera koli določba teh pogojev neizvršljiva, bo nadomeščena z izvršljivo določbo, ki najbolj ustreza učinku izvirne določbe, preostali pogoji teh pogojev pa ostanejo v celoti veljavni. Nič v teh pogojih ne ustvarja nobenega odnosa agencije, zaposlitve, skupnega podjetja ali partnerskega odnosa med vami in družbo ali vam ne omogoča, da bi delovali v imenu družbe. Razen če je izrecno navedeno v teh pogojih, ti pogoji predstavljajo celotno sporazumno razmerje med družbo in vami, ki se nanaša na obravnavano temo.