Termeni și condiții de utilizare

Termenii de utilizare

Organizația noastră, cunoscută sub numele de “Companie” sau “noi” sau “încheiem”, furnizează servicii distincte de marketing, publicitate, promovare și înrudite (denumite “Serviciu”) prin intermediul software-ului și site-ului nostru desemnat (cunoscut sub numele de “Site Web”). Cei care utilizează Serviciul sunt numiți “Utilizatori”, “tu” sau “tău”. Regulile enumerate în acești “Termeni de utilizare” (“Termeni”) guvernează modul în care Utilizatorii pot accesa și utiliza Site-ul Web și Serviciile. Înainte de a utiliza Site-ul Web, Utilizatorii trebuie să accepte acești Termeni.

Este important să revizuiți cu atenție acești Termeni, deoarece aceștia guvernează utilizarea Dvs. a Site-ului Web și a Serviciilor. Accesul, înregistrarea, descărcarea, partajarea sau orice altă utilizare a Site-ului Web sau utilizarea oricărui software pe care îl furnizăm pentru a face Site-ul Web disponibil sau utilizabil indică acordul Dvs. cu acești Termeni și cu Politica noastră de confidențialitate, care poate fi actualizată de noi în orice moment. Dacă continuați să utilizați Site-ul Web după orice modificări ale acestor Termeni, se va presupune că ați acceptat termenii actualizați. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni, vă rugăm să nu faceți clic pe “ACCEPTAȚI” și să vă abțineți de la utilizarea Site-ului Web.

1. Utilizarea Site-ului și a Serviciilor

Dacă vă conformați termenilor și condițiilor enumerate aici, sunteți autorizat să utilizați Site-ul pentru a utiliza Serviciile în mod non-exclusiv. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că Compania își rezervă dreptul de a modifica, actualiza sau altera Site-ul sau Serviciile, inclusiv a întrerupe orice aspect sau întregul Site și/sau Serviciile sau a elimina sau modifica orice conținut accesibil prin intermediul Site-ului sau Serviciilor, la discreția sa și fără notificare prealabilă.

Atunci când utilizați Serviciile sau Site-ul, sunteți de acord că Compania poate verifica dacă Utilizatorii și-au îndeplinit angajamentele și garanțiile, dar acest lucru nu este obligatoriu. Compania nu este responsabilă pentru asigurarea faptului că Utilizatorii îndeplinesc aceste cerințe sau pentru prevenirea celor care nu o fac de a utiliza Serviciile sau Site-ul. Este responsabilitatea dvs. să evaluați și să decideți dacă să interacționați cu Terții. Dacă descoperiți încălcări ale angajamentelor și garanțiilor, vă rugăm să le raportați Companiei.

Limitări

Fără a diminua Secțiunea 1, nu veți și nu veți permite niciunei terțe părți să: (a) ingenunchea sau să încerce să găsească codul de bază al Site-ului sau Serviciilor; (b) să utilizați Site-ul sau Serviciile în încălcare a oricărei legi sau reglementări aplicabile, inclusiv, dar fără a se limita la, a posta, publica, distribui sau transfera orice material ilegal sau ofensator; (c) copia, modifica sau crea lucrări derivate ale Site-ului, Serviciilor sau conținutului oricăruia dintre Site-uri sau Servicii; (d) încercați să dezactivați sau să circumveniți orice mecanism de securitate sau control de acces al Site-ului sau Serviciilor; (e) proiectați sau asistați la proiectarea de escrocherii, exploatații, software-uri de automatizare, roboți, hack-uri, moduri sau orice alt software de terțe părți neautorizat pentru a modifica sau interfera cu Site-ul sau Serviciile; (f) utilizați Site-ul sau Serviciile sau să interacționați cu alți Utilizatori în scopuri care încalcă orice lege sau reglementare aplicabilă; (g) încercați să obțineți acces neautorizat la Site sau Servicii, la alte Conturi de Utilizator, definite mai jos, sau la alte dispozitive, sisteme de calcul, sisteme de telefonie sau rețele conectate la Site sau Servicii; și (h) colectați sau colectați în alt mod informații despre Utilizatori fără consimțământul lor.

3. Materiale de marketing și buletine informative

În plus față de prevederile din Secțiunea 3 de mai sus, Utilizatorul dă consimțământ expres Companiei pentru a furniza Utilizatorului materiale de marketing și buletine informative („Materiale de marketing și buletine informative” ) prin orice mijloace disponibile, inclusiv prin e-mail, mesaje text și SMS, fax, poștă, servicii de formare a numărului de telefon sau orice alte mijloace, toate în conformitate cu discreția exclusivă a Companiei din timp în timp, și pentru a primi astfel de materiale de marketing și buletine informative.

4. Drepturile de proprietate intelectuală

Compania este proprietarul tuturor drepturilor mondiale, titlurilor și intereselor în: (a) Site și Servicii, îmbunătățiri, derivate, corecții sau îmbunătățiri aduse Site-ului și Serviciilor; și (b) nume comerciale, mărci comerciale și logo-uri ale Companiei și aceste drepturi vor rămâne în întregime cu Compania în toate momentele. Toate referințele din acești Termeni sau orice alte comunicări privind vânzarea, revânzarea sau achiziționarea celor de mai sus vor însemna numai dreptul de a utiliza Site-ul și Serviciile în conformitate cu acești Termeni.

5. Confidențialitate

Sunteți de acord să nu stocați, să colectați sau să păstrați și să utilizați orice conținut furnizat de Servicii și de pe Site fără a obține un acord în scris din prealabil din partea Companiei. În plus, recunoașteți că Compania, la discreția sa exclusivă, poate stoca, colecta sau păstra și utiliza orice conținut și date publice, inclusiv informații care ar putea să vă identifice personal sau alt Utilizator sau Terț, sau să descrieți interesele dumneavoastră personale. Compania are dreptul să utilizeze astfel de conținut și date publice în conformitate cu orice legi relevante, așa cum este detaliat în Politica de confidențialitate a Companiei. Cu toate acestea, în ciuda prevederilor din Secțiunea 1, Compania nu examinează, nu verifică, nu susține și nu validează alt conținut sau date publice. Utilizatorul care postează, transferă, partajează sau pune altfel la dispoziție astfel de conținut sau date publice își asumă în mod exclusiv responsabilitatea pentru acestea, inclusiv orice informații terțe și consimțământul necesar. Compania nu va fi răspunzătoare pentru pierderile sau daunele rezultate din neconformitatea cu cele de mai sus, iar dumneavoastră sunteți de acord să despăgubiți și să protejați Compania de orice daune sau pierderi rezultate din cele de mai sus.

6. Conexiuni externe

Site-ul sau Serviciile pot include link-uri sau alte conținuturi asociate cu site-uri web, publicitari, editori sau produse de terți. Compania nu are control și nu oferă nicio reprezentare cu privire la acest conținut sau orice informație furnizată sau transmisă prin intermediul acestui conținut, sau altfel furnizată de către orice terț.

7. Utilizare restricționată

Inițiativele comerciale nu sunt permise prin intermediul Site-ului și Serviciilor (cu excepția cazului în care Compania permite explicit conectarea Utilizatorilor cu Terții) fără acordul expres în scris al Companiei. Site-ul și Serviciile nu pot fi folosite de nicio persoană sau organizație pentru a recruta pentru un alt site web, a solicita, a face publicitate sau a contacta Utilizatorii pentru angajare, contractare sau orice alt scop pentru o afacere care nu este afiliată cu Compania fără permisiunea expresă în scris de la Companie. Sunteți de acord să nu utilizați Serviciile și Site-ul pentru a contacta, a face publicitate, a solicita sau a vinde altui Utilizator fără consimțământul lor expres, cu excepția cazului în care este permis altfel conform acestor Termeni.

8. Renunțări

Compania depune eforturi rezonabile pentru a se asigura că tehnologia sa menține Website-ul și Serviciile în siguranță și securizate. Cu toate acestea, nicio tehnologie nu este complet sigură. În consecință, în timp ce ne străduim să utilizăm metode comercial acceptabile pentru a vă proteja informațiile personale, nu putem garanta securitatea absolută a acestora. Cu excepția celor specificate în mod explicit în acești Termeni, utilizarea Website-ului și Serviciilor este în întregime la latitudinea dumneavoastră și riscul dumneavoastră. Website-ul și Serviciile sunt furnizate pe baza“AS IS” și “AS AVAILABLE”, fără garanții de orice fel. Compania renunță expres la toate garanțiile implicite sau legale de orice fel legate de Website și Servicii, inclusiv fără limitare, garanțiile de titlu, comercialitate, adecvare pentru un anumit scop, neîncălcarea drepturilor de proprietate, cursul negocierilor sau cursul performanței.

9. Limitarea Răspunderii

Compania nu garantează valoarea, calitatea, compatibilitatea sau orice alt aspect al Terților, Produselor sau oricărei alte informații furnizate, consumate sau disponibile în alt mod (denumite în continuare în această Secțiune: “Caracteristici”). Orice Caracteristică este sub responsabilitatea exclusivă a Terțului aplicabil sau a utilizatorului care o utilizează, după caz, sau a utilizării Serviciilor sau a Website-ului. Compania nu se angajează să monitorizeze astfel de conformitate și poate acționa în cazul în care se detectează neconformitate în conformitate cu propriul său decizie, așa cum este descris în acești Termeni. Înțelegeți și sunteți de acord că vă puteți expune la conținut sau alte informații care sunt inexacte, obiecționabile, neadecvate pentru copii sau altfel neadecvate pentru dumneavoastră.

10. Diverse

Orice acțiune împotriva Companiei trebuie inițiată în termen de un (1) an de la data la care s-a produs acea acțiune. În cazul în care orice prevedere a acestor Termeni este considerată neaplicabilă, acea prevedere va fi înlocuită cu o prevedere aplicabilă care să obțină cel mai apropiat efect față de prevederea inițială, iar celelalte prevederi ale acestor Termeni trebuie să rămână în vigoare. Nimic din acești Termeni nu creează vreo relație de agenție, angajare, asociere în participațiune sau de parteneriat între dumneavoastră și Companie sau vă permite să acționați în numele Companiei. Cu excepția cazurilor în care se menționează expres în acești Termeni, acești Termeni reprezintă întreaga înțelegere între Companie și dumneavoastră cu privire la obiectul acestor Termeni.